Flygfoto över Jungfrudansen

Information från styrelsen juni 2024

Nytt om sopsugen

Fastigheterna planeras att släppas på systemet etappvis under juli månad. Den tillfälliga lösningen med kärl/containrar kommer att finnas kvar parallellt under den första veckan efter start.

Renoverade sittbänkar samt bord

Föreningens 13 bänkar och ett bord har rustats upp med nytt trä.

Storstädning av tvättstugorna

Storstädning av föreningens tvättstugor kommer att ske 2 och 3 juli.

Information från styrelsen maj 2024

Föreningsstämma 2024

Årets föreningsstämma hålls onsdag den 29 maj, kl. 18 i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter onsdag 15 maj, två veckor innan stämman. Nytt för i år är att de första 50 deltagarna bjuds på dryck och ostsmörgås.

Solna stad informerar – sopcontainer på Jungfrudansen 58 tas tillfälligt bort

Styrelsen har fått felaktig information från Tekniska förvaltningen i Solna stad. Det ör containern utanför Jungfrudansen 58 som tillfälligt tagits bort, under en veckas tid. Anledning är att Solna genomför asfaltsarbeten på Jungfrudansen.

Tekniska förvaltningen beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra och ber oss som berörs att använda containern som finns utanför Jungfrudansen 52. 

Information från styrelsen april 2024

Föreningsstämma 2024

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Policy och plan för hållbarhet

Styrelsen har tagit fram och beslutat om en policy och plan för hållbarhet.

Information från styrelsen mars 2024

Motioner till kommande föreningsstämma

Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Föreningsstämma 2024

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1.

Solna stad bjuder in till dialogpromenad

Tisdag den 5 mars kl 16.00 – 17.30

Solna stad planerar för fyra bostadshus längs Jungfrudansen, mellan
byggnaderna inom fastigheterna Rödbetan 1 och 2.
Som en del i arbetet vill Solna stad veta hur du använder området idag, vad du
gillar med det och om något saknas. Kom på dialogpromenad och
berätta om ditt område!