Medlemsinformation Maj 2019

Det inledande arbetet för nya styrelsen.

Sedan extra stämman 25/4 då den nya styrelsen tillträdde har arbetet i första hand kretsat kring överlämningen från den förra styrelsen, förberedelser inför stämman och inte minst de pågående arbetena med stamrenoveringen och uppfräschningen av trapphus och korridorer. Det är självklart en hel del att sätta sig in men vi har fått god hjälp av våra föregångare.

– Hemsidan: Styrelsen har för avsikt att hemsidan, BrfMoroten.se skall vara föreningens huvudsakliga kommunikationsnav framöver. Vi ser just nu över hemsidan för att se vilka förbättringar vi kan göra för er medlemmar. Vi kommer även fortsättningsvis att tillhandahålla information via våra anslagstavlor men mer utförlig information kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

– ”Vårbrf.se”: Jag vill gärna slå ett slag för ”Vår Brf” som du når genom att logga in på www.sbc.se, där jag tycker att man som medlem kan få tillgång till en hel del bra information. Styrelsen tittar på möjligheten att även via denna sida kunna hantera en del kommunikation som komplement till Brf Moroten.se. Om du inte redan använder den så kan jag rekommendera att du gör ett besök där.

Valberedningen – Ett viktigt jobb

Den sittande valberedningen har aviserat att man inte har för avsikt att fortsätta sitt arbete efter stämman den 23/5. För en förening så är det viktigt att man har en fristående valberedning som inte är kopplad till styrelsen. En bostadsföring är skyldig att ha en valberedning om inte så måste styrelsen själva agera valberedning och det anser vi vara direkt olämpligt. Styrelsen vill att föreningens valberedning själva skall ta fram styrande dokument som skall gälla för valberedningens arbete. Jag hoppas verkligen att det finns flera av er som är villiga att ta er an utmaningen att vara med och utforma valberedningens rutiner. Är du intresserad och vill vara med och göra skillnad så ta gärna en kontakt med Christina Hinzer eller Ulf Ingdahl. Du kan naturligtvis anmäla ditt intresse även på stämman.

Parkeringsgaraget.

Det parkeringsgarage med vilket föreningen har ett avtal som medlemmar i Brf Moroten kunnat nyttja för att hyra parkeringsplatser är i starkt behov av renovering. De medlemmar som idag hyr platser i garaget skall ha fått brev där de uppmanats att garaget skall vara utrymt senast 31/5. Föreningen har haft en dialog med Parkando som ansvarar för driften av garaget och förhandlat fram en lösning för de medlemmar som påverkas. Dessa medlemmar kommer att informeras separat. Renoveringen av garaget kommer sannolikt att påverka möjligheten till parkering på Jungfrudansen i stort framöver.

Pågående arbeten.

Styrelsen har haft flera möten med både Rotpartner och entreprenören Tepac för att reda ut en del frågor, bland annat en fråga som framkom på extrastämman om besiktning av tillval. Styrelsen har beslutat att alla lägenhetsinnehavare skall få ett slutbesiktningsprotokoll och ett våtrumsintyg efter det att slutbesiktningen är genomförd.

Vi vet att det är många som har frågor kring själva stamrenoveringen. Vi tycker att det är viktigt med transparens och planerar därför ett rent informationsmöte gällande stamrenoveringen där ni medlemmar skall kunna ställa vilka frågor som helt som rör projektet. Vi kommer att svara på de frågor vi kan besvara och har juridisk rätt att svara på. Datum för detta kommer att meddelas senare.

Med vänlig hälsning, Michael Hallgren