Nya bostäder längs med Huvudstaleden

Det finns ett förslag om att skapa fyra nya bostadskvarter, med cirka 450 bostäder och en parkeringsbyggnad, i huvudsak längs med Huvudstaleden. Plus en förskola, i närhet till det intilliggande park- och naturområdet. Förslaget har tagits fram av Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen.

Läs mer här: sida 1 och sida 2.

Planen finns för granskning under 3 maj – 3 juni 2019.