Renovering, avgifter, parkering, m.m.

Rotpartner:

Som informerades på årsstämman så har föreningen fått besked av Rotpartner att de har för avsikt att lägga ner sin verksamhet i Stockholm i början av juli månad innan det pågående stamrenoverings-projektet i Brf Moroten är slutfört. Vad innebär då detta för föreningen? Styrelsen jobbar med frågan för att säkerställa att projektet slutförs på ett bra sätt under kontrollerade former. Det är styrelsens uppfattning att det åligger Rotpartners moderbolag att säkerställa att Moroten inte påverkas i någon form, vare sig när det gäller ekonomi eller förseningar. Mer information kommer att tillhandahållas löpande på www.brfmoroten.se.

Stamrenoveringen:

Stamrenoveringsprojektet löper på enligt tidsplan. Just nu pågår de sista delarna av bilningsarbeten i moroten 3. Som tidigare meddelat så kommer en slutbesiktning att genomföras efter slutförandet. Besked om tidpunkt för när just Er lägenhet skall besiktas kommer att meddelas i god tid men slutbesiktningen är planerad till veckorna 35 och 36. Våtrumsintyg för badrummen kommer att delas ut till alla medlemmar efter genomförd slutbesiktning.

På förekommen anledning så vill jag be er som har förråd där det har genomförts arbeten i samband med stamrenoveringen att meddela styrelsen i de fall det har genomförts bilningsarbeten som medfört skador på golv, väggar eller tak som ännu inte har återställts.

Trapphusrenoveringen:

Många funderar säkert över vad som hänt med renoveringsarbetet i trapphusen. Etapp 1 är nu färdig och skall besiktas. Slutförandet av trapphusrenoveringen beräknas genomföras under augusti-oktober. I samband med målningsarbetet kommer även den upphandlade nya belysningen att monteras i korridortaken.

Städningen:

Som många säkert har märkt av så har kvaliteten på städningen av våra fastigheter inte riktigt levt upp till föreningens förväntningar. Vi kommer därför att säga upp avtalet med befintlig entreprenör och genomföra en ny upphandling av städningen.

Våra avgifter:

Som meddelades på årsstämman så har styrelsen för avsikt att höja avgifterna med 15% från och med årsskiftet 2020:01:01. Anledningen till den något högre höjningen än vad som kommunicerats i årsredovisningen beror helt enkelt på att föreningen redan nu behöver ta in pengar till de kommande stamrenoveringsarbeten som exkluderats i det nu pågående projektet.

Försäljning av lägenheter:

Vi vet att det är många som är intresserade av att bo i Moroten, kanske känner du själv någon som är intresserad? Föreningen kommer efter sommaren att gå ut med våra tre återstående f.d hyreslägenheter till försäljning. Det rör sig om tre stycken 2;or. Dessa lägenheter ligger i JD 40, 5 tr, JD 42, 3 tr och JD 56, 6 tr. Vi kommer att genomföra försäljningen av alla lägenheterna via mäklare.

Parkeringsgaraget:

Den absoluta merparten av garageplatser är nu tömda. Det återstår endast ett fåtal som skall vara återlämnade senast den 31:a augusti. De av föreningens medlemmar som vill ställa sig i kö för garageplats vid nyöppningen kan anmäla sitt intresse via nedanstående länk, den finns även på brfmoroten.se. Anmäler man sitt intresse via länken så kommer man att få förtur vid tecknande av avtal direkt med Parkando. Observera att det ännu inte är garanterat att föreningen kommer att teckna ett nytt avtal gällande hyra av garageplatser.

https://huvudstagaraget.se

Styrelsen önskar er alla en härlig sommar!

Med vänlig hälsning, Michael Hallgren