Varmt i lägenheten?

Förra årets varma sommar gjorde att många upplevde problem med varma lägenheter. Värmeböljan började redan i maj och höll sedan i sig över hela sommaren med utomhustemperaturer över 30 grader veckor i sträck. Det var en väldigt ovanlig sommar med temperaturer som vi normalt sett inte upplever i Sverige.
Vad kan du som boende själv göra?

Det finns flera saker du kan göra för att sänka temperaturen i din lägenhet.

– Dra ner persienner eller gardiner på dagtid för att stänga ute solens värme.
– Vädra bara på kvällar och nätter, det vill säga när utomhustemperaturen är lägre än inomhus. Om möjligt ställ upp fönster och dörrar så att det blir korsdrag, det bidrar till att sänka temperaturen.
– Stäng av värmekällor som till exempel datorer, TV och andra elektriska apparater.
– Använd en fläkt för att få luften att cirkulera och därmed kyla.
– Drick ordentligt med vatten och duscha kallt.