Information från 2019 Q2

• Upprustning av trapphus och korridorer pågår i hus 46-50 samt hus 52-58. Under målningen kommer det att vara provisorisk belysning.

• Vid extrastämma den 25 april 2019 valdes en ny styrelse. Årsstämma 2019 hölls den 23 maj.

• 2019-05-14: Parkeringsgaraget Sparrisen är i ett starkt behov av renovering och kommer helt att tömmas på bilar.