Slutbesiktning slutförd

Stamrenoveringen

Slutbesiktningen är nu genomförd och vi kan meddela att entreprenaden är godkänd, vilket är mycket glädjande. Under besiktningen har ni alla bidragit med stort tillmötesgående med att lämna ifrån er nycklar och ett vänligt bemötande vilket gjort att vi har kunnat genomföra besiktningarna fortare än beräknat. Det var endast ett par trapphus, som återstod efter den första veckans besiktning. Besiktningsgrupperna fick tillträde till nästan samtliga lägenheter. Det är endast ett drygt tio-tal av 190 st lägenheter, där vi inte lyckats med att få tillträde att besiktiga. Enligt besiktningsgrupperna så är det mycket ovanligt med en sådan hög träffbild. Bra jobbat, allihop!

Som vid alla stora entreprenader så innebär det dock inte att allt är helt klart. Vid besiktningen upptäcks saker som åläggs entreprenören att åtgärda. Det kan gälla både allmänna utrymmen och specifika lägenheter.

Beträffande det arbete som skall utföras i dessa specifika lägenheter så kommer Tepac att sammanställa en lista över vilka lägenheter de behöver få tillträde till. De skall också upprätta en tidsplan för respektive lägenhet.

Här är det mycket viktigt att du som medlem tar tillfället i akt att komma överens med Tepac om tidsplanen så de har möjligheten att åtgärda de anmärkningar som behöver utföras just i er lägenhet. Entreprenören har 60 dagar på sig att åtgärda de brister som påpekats av besiktningsgruppen.

Trapphusrenoveringen
Trapphusrenoveringen beräknas, som tidigare meddelats, att slutföras under augusti-oktober. Med tanke på att man redan under vecka 36 kommer att påbörja motivmålningen i hus 1 och 2 så kommer arbetet troligtvis att vara klart innan slutet av oktober.