Sopnedkasten ska inte användas

Sopsugen är avstängd!
När sopsugen är trasig ska inte sopnedkasten inne i husen
användas.
Under eftermiddagen fick vi nedanstående information från Solna kommun:
Hej!

Sopsugen är trasig. Soporna fastnar i rören så att det blir stopp. Även om Envac rensar bort sopor ur rören så byggs det på med nya stopp efter ett tag igen. Orsaken till felet verkar vara att det inte går att få tillräckligt bra vakuum (sug) i systemet. För boende kan felet märkas som att det blir stopp ända upp i sopinkasten i fastigheten. Det blir då omöjligt att använda sopinkasten innan de har rensats igen. För att felsöka och reparera sopsugen behöver den stängas av. Envac bedömer att det kan ta flera veckor innan sopsugen kan vara reparerad och ha god funktion igen. Då behöver soporna tas om hand på annat sätt. Därför ställer vi ut kärl som boende kan använda under tiden som sopsugen är trasig. I närheten av er fastighet har containers ställts upp på följande plats:

Mellan Jungfrudansen 36-38 samt 50 och 52

Det kommer även att finnas containrar på andra ställen i Huvudsta. Vi behöver hjälp med att informera boende om det inträffade. Observera att containrar endast får användas för hushållssopor – inte grovsopor. När sopsugen är trasig ska inte sopnedkasten inne i husen användas. Fram till dess att vi har fått klartecken från Solna kommun att återigen kunna ta sopnedkasten i bruk så gäller alltså containrarna. Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Moroten