Målningsarbeten i trapphusen

Många medlemmar har hört av sig till styrelsen och undrat vad som har hänt med målningsarbetet i trapphusen. Arbetet avbröts under en period eftersom flera medlemmar framfört synpunkter angående färgvalet i korridorerna, vilket många medlemmar uppfattat som ”väldigt mörkt”. Eftersom korridorerna i hus 3 ännu inte målats fanns det en möjlighet att genomföra en votering i hus 3 där de boende fick en chans att rösta på de två alternativ som var aktuella.