Ökade kostnader för elförbrukningen

Det är många av oss som har reagerat på de höjda kostnaderna för elförbrukningen. Vissa medlemmar har fått kraftigt höjda förbrukningssiffror. Styrelsen utreder frågan tillsammans med Techem som levererarden teknik som används för avläsning av respektive medlems el-förbrukning. Det finns flera anledningar till att energiförbruningen ökar.
Golvvärme och handdukstorkar som installerats i samband med stamrenoveringen går på el och har man dessa påslagna dygnet runt så medför det drastistkt ökade kostnader.