Senaste medlemsinformationen

Kommande OVK-besiktning, ändrat datum:

Tråkigt att behöva inleda med trista nyheter. OVK-besiktningen är framflyttad till vecka 17 pga att det är ett 25-tal lägenheter där lägenhetsinnehavaren ej har berett sotarna tillträde till lägenheten samt ett 35-tal lägenheter där medlemmarna inte har sett till att åtkomst har getts till ventilationsdonen. Detta medför fördyrande kostnader på nästan 30 000 sek som föreningen nu drabbas av.

Medlemsinformation

Årsstämman:

Datum för årsstämman är bokat till den 27/5. Samma adress och tid som nedan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 31/3.

Informationsmöte kring stamrenoveringen:

Vid föregående årsstämma utlovades ett möte där medlemmarna skall ges chansen att ställa frågor kring stamrenoveringsprojektet, då det förekommit en del motstridiga uppgifter. Vi har nu bokat den lokal, Parlamentet, där vi haft årsstämman de senaste åren.