Medlemsinformation

Årsstämman:

Datum för årsstämman är bokat till den 27/5. Samma adress och tid som nedan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 31/3.

Informationsmöte kring stamrenoveringen:

Vid föregående årsstämma utlovades ett möte där medlemmarna skall ges chansen att ställa frågor kring stamrenoveringsprojektet, då det förekommit en del motstridiga uppgifter. Vi har nu bokat den lokal, Parlamentet, där vi haft årsstämman de senaste åren. Datum den 11/3, kl. 18:00-22:00, adress Hemvärnsgatan 9.
Frågor ni vill ha svar på skall lämnas i förseglat kuvert i fastighetsexpeditionen senast fredag 21/2. Det går bra att vara anonym. Vid mötet kommer styrelsen endast svara på frågor som rör den upphandlade entreprenaden. Frågor som rör enskild medlems lägenhet kommer inte att hanteras vid detta möte.

Kommande OVK-besiktning:

OVK-besiktning är inplanerad till vecka 10-11. Avisering om mer exakt tidpunkt kommer att tillhandahållas senare. Det är varje medlems skyldighet att se till att åtkomst ges till lägenheten för denna typ av åtgärder. Det framgår klart och tydligt i föreningens stadgar. Som en följd av att den förberedande kanalrensningen inte kunde genomföras i ett stort antal lägenheter så kommer föreningen att drabbas av extra kostnader på ca. 500 sek per lägenhet som behöver återbesökas. Det är medlemmens skyldighet att följa de instruktioner som framgår i aviseringen.

Stamrenoveringen/Våtrumsintyg:

Många har hört av sig och efterfrågat våtrumsintyget från slutbesiktningen. Som tidigare meddelats så kommer detta att delas ut då Tepac är klara. Arbete har genomförts felaktigt i ett antal lägenheter med följden att delar av dessa badrum behöver göras om för att inte vattenskador skall uppstå. När detta är klart och godkänt kommer våtrumsintygen att delas ut.

Extraförråd:

Behöver du ett extra förråd? Hör då av dig till oss. Vi har just nu ett ledigt extraförråd för uthyrning.

Nästa styrelsemöte:

Nästa styrelsemöte är inplanerat till 200210