Inplanerade arbeten i lägenheter – inställda

På förekommen anledning har styrelsen beslutat att de inplanerade arbeten i form av sotning, OVK-besiktning samt slutarbeten efter stamrenoveringen inte kommer att genomföras enligt planerat. Dessa arbeten kommer istället att skjutas fram till september månad. För de av er som fått påpekanden om saker som behöver åtgärdas så att sotning kan genomföras vill styrelsen förtydliga att det är er skyldighet som lägenhetsinnahavare att snarast tillse att dessa problem blir åtgärdade så att arbetet kan genomföras enligt ny tidsplan.

Oroliga tider

Det är många som är oroliga i dessa tider och vi behöver stötta och hjälpa varandra i den mån vi kan.
Du kanske har möjlighet att hjälpa någon av dina graannar eller du kanske är i behov av hjälp medd att ex.vis handla eller få något annat ärende utfört. Tveka inte att sträcka ut en hand till dina grannar.

Parkeringssituationen på Jungfrudansen

Som många säkert redan har märkt så råder det just nu en minst sagt kaotisk parkeringssituation ppå Jungfrudansen till följd av det pågående arbetet i anslutning till parkeringsgaraget. Styrelsen hänvisar till Solna kommun i de frågor som rör detta. STyrelsen har ingen möjlighet att svara på frågor som rör Solna kommuns ansvar och myndighetsutövning.

Informationsmöte kring stamrenoveringen inställt!

Som tidigare meddelats så har styrelsen bokat lokal för det utlovade informationsmötet kring stamrenoveringen. Vi aviserade på anslagstavlorna om att frågor skulle vara inlämnade senast fredag den 21/2 klockan 17:00. Då inga frågor inkommit förlängdes möjligheten att inkomma med frågor med ytterligare en vecka fram till 28/2. Då inga frågor inkommit då heller anser vi önskemålet av mötet inte vara aktuellt och har nu avbokat lokalen och ställt in mötet.