Informationsmöte kring stamrenoveringen inställt!

Som tidigare meddelats så har styrelsen bokat lokal för det utlovade informationsmötet kring stamrenoveringen. Vi aviserade på anslagstavlorna om att frågor skulle vara inlämnade senast fredag den 21/2 klockan 17:00. Då inga frågor inkommit förlängdes möjligheten att inkomma med frågor med ytterligare en vecka fram till 28/2. Då inga frågor inkommit då heller anser vi önskemålet av mötet inte vara aktuellt och har nu avbokat lokalen och ställt in mötet.