Inplanerade arbeten i lägenheter – inställda

På förekommen anledning har styrelsen beslutat att de inplanerade arbeten i form av sotning, OVK-besiktning samt slutarbeten efter stamrenoveringen inte kommer att genomföras enligt planerat. Dessa arbeten kommer istället att skjutas fram till september månad. För de av er som fått påpekanden om saker som behöver åtgärdas så att sotning kan genomföras vill styrelsen förtydliga att det är er skyldighet som lägenhetsinnahavare att snarast tillse att dessa problem blir åtgärdade så att arbetet kan genomföras enligt ny tidsplan. Behöver ni anlita hjälp med dessa saker så kan ni vända er til Niclas och Åkerlunds fastighetsservice.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!