Parkeringssituationen på Jungfrudansen

Som många säkert redan har märkt så råder det just nu en minst sagt kaotisk parkeringssituation ppå Jungfrudansen till följd av det pågående arbetet i anslutning till parkeringsgaraget. Styrelsen hänvisar till Solna kommun i de frågor som rör detta. STyrelsen har ingen möjlighet att svara på frågor som rör Solna kommuns ansvar och myndighetsutövning.
Styrelsen har framfört önskemål om en översyn av den nuvarande regleringen under tiden för pågående arbete men om det kommer att leda till någonting får vi väl avvakta och se.