Årsstämman

På kommande årsstämma den 27 maj, med start klockan 18:30, kommer vi att försöka följa folkhälsomyndighetens rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt. Ni som väljer att komma till stämman kommer att få sitta med ett visst avstånd till nästa person. Vi ber er även att hålla avstånd till varandra vid själva registreringen och framför allt så ber vi er, om ni känner er det minsta sjuka, att stanna hemma.

Tilläggsisolering av taken

Ett arbete med att tilläggsisolera taken i våra 3 hus kommer att påbörjas inom kort. Arbetet påbörjas i hus 3 och därefter 2 och 1.

Arbetet genomförs som ett led i att säkerställa ett minskat kallras och skall även leda till lägre energiförbrukning samt lägre driftkostnader.

Detta arbete är ett första steg av flera i vår ansats till att minska föreningens energiförbrukning.