Årsstämman

På kommande årsstämma den 27 maj, med start klockan 18:30, kommer vi att försöka följa folkhälsomyndighetens rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt. Ni som väljer att komma till stämman kommer att få sitta med ett visst avstånd till nästa person. Vi ber er även att hålla avstånd till varandra vid själva registreringen och framför allt så ber vi er, om ni känner er det minsta sjuka, att stanna hemma. Det finns möjlighet för er att låta någon annan föra er talan och/eller att rösta åt er genom att använda den fullmakt som finns bifogad årsredovisningen.

Väl mött på onsdag.