Tilläggsisolering av taken

Ett arbete med att tilläggsisolera taken i våra 3 hus kommer att påbörjas inom kort. Arbetet påbörjas i hus 3 och därefter 2 och 1.

Arbetet genomförs som ett led i att säkerställa ett minskat kallras och skall även leda till lägre energiförbrukning samt lägre driftkostnader.

Detta arbete är ett första steg av flera i vår ansats till att minska föreningens energiförbrukning.