Medlemsinformation Juni 2020

Nya styrelsen
Nu har den nya styrelsen haft sitt första styrelsemöte efter årsstämman. Fokus under mötet var att fastställa fördelningen av ansvarsuppgifter samt pågående arbetsuppgifter. En uppdaterad lista av styrelsemedlemmar med ansvarsområden samt kontaktuppgifter finns nu på hemsidan och på informationstavlorna.

Cykelrensning
Under hösten kommer en cykelrensning att genomföras i samtliga cykelförråd.

Målning av bänkar i våra entréer

Uppdatering 2020-06-16: Målning kommer att ske 24/6-26/6 dvs. v. 26.

Under vecka 24 kommer vi att underhålla och måla de bänkar som står i våra entréer. Det innebär alltså att dessa kommer att tas bort med start måndag och ställas tillbaka igen när de är klara. Arbetet beräknas vara klart torsdag eller fredag samma vecka.