Medlemsinformation Okt 2020

Viktigt sotning och OVK
Föreningen kommer med start v.41 utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För att denna ska kunna genomföras så måste sotaren ges tillträde till lägenheten enligt aviserad tidpunkt. Avisering har gått ut till respektive brevlåda med mer information om vad som gäller för just din lägenhet. Det är din skyldighet att ge sotaren tillträde till lägenheten för att förhindra ytterligare kostnader för föreningen.