Medlemsinformation Okt 2020

Viktigt sotning och OVK
Föreningen kommer med start v.41 utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För att denna ska kunna genomföras så måste sotaren ges tillträde till lägenheten enligt aviserad tidpunkt. Avisering har gått ut till respektive brevlåda med mer information om vad som gäller för just din lägenhet. Det är din skyldighet att ge sotaren tillträde till lägenheten för att förhindra ytterligare kostnader för föreningen. Vi hoppas på er förståelse och ert samarbete.

Hyra garageplatser i Huvudstagaraget
Inflytt till Huvudstagaraget är preliminärt till sista kvartalet 2021. Föreningen kommer inte att hyra platser utan det kommer vara upp till var och en att hyra sin egen plats. Det går redan nu att anmäla intresse. Detta gör du genom att gå in på Green Parks hemsida: https://huvudstagaraget.se/

Brandskyddskontroll
Under BSK fick vi en del påpekanden gällande felaktig förvaring av brandfarliga vätskor i en del förråd. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor såsom exempelvis lampolja, tändvätska och liknande i sitt förråd. Brandfarliga vätskor ska förvaras i respektive lägenhet och ej i förråden. För att veta vad som är klassat som brandfarlig vätska så kan du enkelt se detta på flaskan.

Påminnelse cykelrensning
Glöm inte att märka upp era cyklar, sista dagen är framflyttad till den 17:e oktober.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är planerad till måndagen den 12:e oktober kl 18:00.

Med vänlig hälsning Styrelsen