Information från styrelsen 2021-02-15

Information om cykelrummen

Som vi tidigare informerat om så har styrelsen gjort ett arbete med att rensa i våra cykelrum för att få mer plats då det var ganska fullt i de flesta cykelrummen. De cyklar som ingen märkte upp är nu undanställda och kommer snart att forslas bort. Vet du med dig att du glömde att märka upp din cykel, vänligen kontakta Anders Gagné i styrelsen snarast

Information om parkering

Vi har alla märkt att parkeringssituationen på Jungfrudansen har varit problematisk sen renoveringen av garaget påbörjades, och nu när snön kom så har Solna Stad av miljöskäl valt att inte forsla bort snön de skottar utan lägger den på vissa parkeringsplatser vilket har resulterat i ännu mindre parkeringsplatser i vårt område.

Information från styrelsen 2021-02-06

Återvinningsrum

Vi har den senaste tiden upplevt en förbättring när det kommer till hanteringen av sopor i våra återvinningsrum. Tack till alla er som tagit till er av informationen och fortsätt med det så blir det trevligare för alla att slänga sopor även i framtiden.

Istappar

Som ni kanske har märkt så bildas det rätt mycket istappar på balkongerna i våra fastigheter.