Information från styrelsen 2021-02-15

Information om cykelrummen

Som vi tidigare informerat om så har styrelsen gjort ett arbete med att rensa i våra cykelrum för att få mer plats då det var ganska fullt i de flesta cykelrummen. De cyklar som ingen märkte upp är nu undanställda och kommer snart att forslas bort. Vet du med dig att du glömde att märka upp din cykel, vänligen kontakta Anders Gagné i styrelsen snarast

Information om parkering

Vi har alla märkt att parkeringssituationen på Jungfrudansen har varit problematisk sen renoveringen av garaget påbörjades, och nu när snön kom så har Solna Stad av miljöskäl valt att inte forsla bort snön de skottar utan lägger den på vissa parkeringsplatser vilket har resulterat i ännu mindre parkeringsplatser i vårt område.

Styrelsen har märkt att detta gör att vissa parkerar sina bilar mellan våra hus och framför infarterna. Detta är inte tillåtet då det kan försvåra åtkomsten till våra hus om räddningsfordon skulle behöva komma fram. Styrelsen kommer därför att kontakta parkeringsbolaget mer frekvent framöver när bilar står parkerade på vår mark.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 15 mars 2021