Information från styrelsen 2021-03-15

Uppmaning
Dags att lämna in motioner till årsstämman

Det har blivit dags att lämna motioner inför årsstämman 2021. Vi välkomnar alla medlemmar att lämna ett eller flera förslag som årsstämman kan besluta om. Det är viktigt att motionen innehåller lägenhetsnummer samt namn och underskrift. Motionen lämnas in i ett förslutet kuvert till fastighetsexpeditionen.