Information från styrelsen 2021-03-15

Uppmaning
Dags att lämna in motioner till årsstämman

Det har blivit dags att lämna motioner inför årsstämman 2021. Vi välkomnar alla medlemmar att lämna ett eller flera förslag som årsstämman kan besluta om. Det är viktigt att motionen innehåller lägenhetsnummer samt namn och underskrift. Motionen lämnas in i ett förslutet kuvert till fastighetsexpeditionen.

Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 31:a mars för att styrelsen ska hinna behandla och få med motionen till kallelsen inför årsstämman. Motioner som inkommer efter detta datum kommer inte att tas upp på årets stämma.

Uppdaterad hemsida

Som några av er redan kanske har märkt har vi uppdaterat vår hemsida. Samma adress som innan gäller: www.brfmoroten.se

Om ni inte redan har varit inne så är det dags nu!

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är planerad till måndagen den 12:e april kl. 18:00.