Information från styrelsen

Digital årsstämma

Årsstämman i år är inplanerad till den 26/5. Med hänsyn tagen till FHM’s rekommendationer så kommer stämman att hållas som en digital stämma med poströstning. Mer information om hur det kommer att gå till kommer i kallelsen.

Grovsoprummet

Tyvärr måste vi än en gång uppmana er att följa instruktionerna för grovsoprummet.