Information från styrelsen

Digital årsstämma

Årsstämman i år är inplanerad till den 26/5. Med hänsyn tagen till FHM’s rekommendationer så kommer stämman att hållas som en digital stämma med poströstning. Mer information om hur det kommer att gå till kommer i kallelsen.

Grovsoprummet

Tyvärr måste vi än en gång uppmana er att följa instruktionerna för grovsoprummet. Ska du göra en större utrensning så får du själv ansvara för transport till återvinningscentralen. Ingenting får under några som helst omständigheter ställas på golvet i grovsoprummet. Vi har fått flera påstötningar från de som tömmer om ”kaos” med följden att ingenting blir tömt. Har du själv begränsade möjligheter att frakta bort dina saker så finns det hjälp att få på nätet. Apparna Pix All och Tiptap är alternativ.

Rensning av barnvagnsrummen

Barnvagnsrummen är nu rensade. Om ni misstänker att något föremål har blivit bortrensat av misstag ber vi er ta kontakt med Anders Gagné i styrelsen.

Hemsidan på flera språk

Vår nya hemsida har utrustats med automatisk översättning av innehållet via Google Translate som gör att ni kan läsa den på ett flertal olika språk. Välj bara vilket språk ni vill översätta den till under funktionen ”Language” i menyn till höger på sidan. Vi hoppas att vår nya hemsida ger er bättre möjligheter att hitta den information ni behöver. Vi är nyfikna på vad du tycker om hemsidan så återkoppla gärna till Rasmus Bengtsson med dina synpunkter.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen den 10:e maj kl. 18:00.