Information från styrelsen 2021-06-20

Styrelsen som valdes på stämman har nu haft sitt första styrelsemöte

Extrastämma

En extrastämma kommer att hållas i andra halvan av augusti/början av september, detta för att fatta ett andra beslut om att ta bort bilaga från stadgarna i enlighet med stämmobeslutet på stämman i maj, samt en del andra smärre ändringar i stadgarna.

Månadsinfo Juni 2021

Kontaktuppgifter till styrelsen

Styrelsen har fått nya mejladresser, både nya och gamla personer i styrelsen. Dessa finns nu uppsatta på tavlorna och finns även här på hemsidan.

Information om parkering

Vi har alla märkt att parkeringssituationen på Jungfrudansen har varit problematisk sen renoveringen av garaget påbörjades.

Styrelsen har märkt att vissa parkerar sina bilar mellan våra hus och framför infarterna.