Information från styrelsen 2021-06-20

Styrelsen som valdes på stämman har nu haft sitt första styrelsemöte

Extrastämma

En extrastämma kommer att hållas i andra halvan av augusti/början av september, detta för att fatta ett andra beslut om att ta bort bilaga från stadgarna i enlighet med stämmobeslutet på stämman i maj, samt en del andra smärre ändringar i stadgarna. En officiell kallelse kommer att skickas ut i god tid innan stämman, under sommaren.

2-års besiktning

Enligt avtal med entreprenören för stambytet, Tepac, skall de kalla till en 2-års besiktning av genomfört arbete. Denna besiktning skall genomföras någon gång i Augusti/September månad. Styrelsen vill uppmana dig som medlem att redan nu börja skriva ner de synpunkter ni har på eventuella brister i det genomförda arbetet. Era synpunkter vill vi sedan att ni lämnar ner till fastighetsexpeditionen med ert lägenhetsnummer tydligt markerat.

Medlemsträffar

Styrelsen diskuterade under mötet hur vi bättre kan nå ut till och komma i kontakt med alla medlemmar, och beslutade att styrelsen ska börja hålla månatliga medlemsträffar, där ni medlemmar får möjlighet att fysiskt komma och prata med oss i styrelsen. Information om hur detta kommer att fungera i praktiken kommer senare.

Styrelsen vill passa på att önska er alla en härlig sommar!

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16e augusti 2021