Månadsinfo Juni 2021

Kontaktuppgifter till styrelsen

Styrelsen har fått nya mejladresser, både nya och gamla personer i styrelsen. Dessa finns nu uppsatta på tavlorna och finns även här på hemsidan.

Information om parkering

Vi har alla märkt att parkeringssituationen på Jungfrudansen har varit problematisk sen renoveringen av garaget påbörjades.

Styrelsen har märkt att vissa parkerar sina bilar mellan våra hus och framför infarterna. Detta är inte tillåtet då det kan försvåra åtkomsten till våra hus om räddningsfordon eller sopbilen behöver komma fram. Styrelsen kommer därför att kontakta parkeringsbolaget mer frekvent framöver när bilar står parkerade på vår mark.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till den 14 juni 2021