Information från styrelsen 2021-09-20

Hjälp med enklare sysslor

Styrelsen efterfrågar om någon vill hjälpa föreningen med enklare sysslor. Ibland ser styrelsen ett behov av att fixa olika saker, och undrar om någon medlem i föreningen har tid och skulle tycka att det vore givande att hjälpa till. Är du intresserad? Kontaktas Anders Forsberg, kontaktuppgifter finns på hemsidan!