Information från styrelsen 2021-09-20

Hjälp med enklare sysslor

Styrelsen efterfrågar om någon vill hjälpa föreningen med enklare sysslor. Ibland ser styrelsen ett behov av att fixa olika saker, och undrar om någon medlem i föreningen har tid och skulle tycka att det vore givande att hjälpa till. Är du intresserad? Kontaktas Anders Forsberg, kontaktuppgifter finns på hemsidan!

Sopsorteringsrummet

Nu när grovsoprummet är stängt så har det uppmärksammats att fel sopor slängs i större utsträckning i kärlen i det vanliga soprummet. Detta är inte acceptabelt och inte heller bra för miljön då hela kärlet bränns som övrigt utan att sorteras eller återvinnas.

Om inte detta upphör så kommer styrelsen behöva se över alternativen även för sopsorteringsrummet.

VårBrf-appen

Vår ekonomiska förvaltare har nu en applikation som de flesta nu kan ladda ner på sina telefoner, där man loggar in med sitt Bank-ID. Här kommer styrelsen prova att dela information som är endast för medlemmarna och inte bör ligga på vår hemsida.Nästa styrelsemöte är planerat till den 11e oktober 2021

Nästa medlemsträff är planerad till den 4e oktober 2021