Information från styrelsen April 2022

Skyddsrummen

Nu börjar det bli dags att besiktiga våra skyddsrum. Skyddsrummen bör besiktigas var 10e år och nu det är ca. 8 år sedan senaste besiktningen. Om det skulle behövas åtkomst till några förråd i samband med detta kommer styrelsen att höra av sig till de medlemmar som ev. berörs av detta.