Information från styrelsen April 2022

Skyddsrummen

Nu börjar det bli dags att besiktiga våra skyddsrum. Skyddsrummen bör besiktigas var 10e år och nu det är ca. 8 år sedan senaste besiktningen. Om det skulle behövas åtkomst till några förråd i samband med detta kommer styrelsen att höra av sig till de medlemmar som ev. berörs av detta.

Containrar

Under helgen vecka 17, 30/4-1/5, har styrelsen beställt två containrar som kommer att ställas i anslutning till våra hus. Detta för att alla medlemmar skall ha en möjlighet att rensa ur sina förråd och göra sig av med saker ni inte längre vill ha i förråden inför besiktningen av skyddsrummen.

Fönsterarbeten

Styrelsen ser nu över möjligheten att tilläggsisolera våra fönster och balkongdörrar för att förbättra boendekvaliteten samt sänka föreningens energikostnader. I samband med detta måste tillträde till lägenheten ges. Information om mer exakt tidsplan att kommuniceras via anslagstavlorna och via appen VårBRF.

Undercentral

I underhållsplanen ingår även byte av vår undercentral. Information om mer exakt tidsplan kommer inom kort att kommuniceras via anslagstavlorna och via appen VårBRF.

Årets stämma

Nu börjar det dra ihop sig till stämma som i år kommer att hållas fysiskt och är planerad till den Tisdagen den 31 maj, klockan 18:00. En officiell kallelse kommer inom kort.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 2 maj 2022

Nästa medlemsträff är planerad till den 25 april, kl. 19:00-20:00