Fel i årsredovisningen

I årsredovisningen för 2021 har det smugit sig in ett litet fel.

Det står på sidan 2 att föreningen har tecknat ett kollektivt bostadstillägg, vilket alltså inte stämmer.