Information från Styrelsen juni 2022

Medlemmar på stämman

Vid stämman den 31 maj deltog 27 röstberättigade (inkl. Styrelsen) vilket är väldigt få med tanke på att föreningen består av 190 lägenheter. Styrelsen arbetar för din skull och då är det viktigt att du engagerar dig och kommer på möten som föreningen kallar till för att göra din röst hörd.