Information från Styrelsen september 2022

Vi har firat att våra fastigheter fyller 50 år

Lördag den 10 september, deltog nästan ett femtiotal i firandet av våra fastigheter som fyller 50 år. En mycket uppskattad tillställning med trevlig samvaro, bubbel och välsmakande förtäring. Ordförande i föreningen utbringade en skål och Gunlög framförde sin hyllningsdikt till Jungfrudansen,

Uppepå Jungfrudansens sköna höjder

där är vårt boende ibland de bästa

och det kan nog bekräftas av de flesta

och säg mig den som inte nöjd är

Idag vi ägnar oss åt glasets fröjder

ty det är bubbel där uti som vi vill testa

men glöm dock ej att tänka på din nästa

och strunta blankt i nerv och hemorröjder

Ta nu en titt på våra vyer vida

och umgås sen med grannen vid din sida

och kanske 50 gamla år försvinner

För alla och en var det gäller fest

och känn dig nu som verklig hedersgäst

och fina nästa 50, om du hinner

OBS!