Information från Styrelsen oktober 2022

Inventering av status på fönster och balkongdörrar under v43 och v44

Styrelsen har givit Åkerlunds Fastighetsservice AB i uppdrag att inventera status på samtliga fönster och balkongdörrar i föreningen. Inventeringen aviseras av Åkerlunds och kommer att ske vardagar under vecka 43 (24 – 28 okt) och vecka 44 (31 okt – 4 nov).