Information från Styrelsen november 2022

Avgiftshöjning 2023

Föreningens ekonomi påverkas av ökade kostnader för el, värme, vatten och höjda låneräntor. Styrelsen har därför beslutat att höja avgiften 2023. Mer information kommer i separat brev som delas ut till samtliga lägenheter.

Information om pågående projekt på föreningens hemsida

Vi har lagt till en rubrik Pågående projekt på föreningens hemsida www.brfmoroten.se