Information från Styrelsen november 2022

Avgiftshöjning 2023

Föreningens ekonomi påverkas av ökade kostnader för el, värme, vatten och höjda låneräntor. Styrelsen har därför beslutat att höja avgiften 2023. Mer information kommer i separat brev som delas ut till samtliga lägenheter.

Information om pågående projekt på föreningens hemsida

Vi har lagt till en rubrik Pågående projekt på föreningens hemsida www.brfmoroten.se. Där kan du läsa mer om vad som är på gång avseende anläggningen av ny sopsug i området.

OBS! Kontakta Fastighetsservice om du har kalla element

Byte av fjärrvärmecentral och slutlig injustering av värmesystemet pågår. För att alla ska få värme i sina element är det viktigt att du kontaktar Fastighetsservice om du har kalla element. Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonsvarare: 08-83 93 24 eller via e-post: felanmalan@brfmoroten.se

Ledigt extraförråd att hyra

Från den 1 januari 2023 finns det möjlighet att hyra ett extraförråd på Jungfrudansen 38. Förrådet är 6 kvm och kostar 625 kr per månad. Vid intresse kontakta ansvarig för uthyrning, Siyavash.qahremani.dehbokri@brfmoroten.se

SBC – fastighetsförvaltning stänger sin app ”Vår Brf”

I december kommer du som boende inte längre kunna använda appen Vår Brf. Appen ersätts av en ny kundportal, SBC Hemma. Läs mer på www.sbc.se/tjanster/var-brf/

Varmt välkommen på höstens sista medlemsträff ?

Det var tre medlemmar och ett par från valberedningen som kom på medlemsträffen den 31 oktober. Måndag den 28 november kl. 18.30 – 19.30 är några av oss från styrelsen i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Vi bjuder på glögg, svarar på frågor och berättar vad vi gör.