Viktigt gällande värmesystemet!

Med anledning av att många har hört av sig angående kalla element så vill vi i styrelsen informera om vad vi har gjort och gör gällande värmesystemet. Under sommaren och hösten bytte vi undercentral (fjärrvärmecentral) och styrventiler. I samband med bytet monterades nya termostater på samtliga element (radiatorer). Under hösten har elementen luftats och vi har genomfört injustering av värmesystemet.

Information från Styrelsen december 2022

Senaste uppdateringen om ny sopsug från Solna stad

Den 12 december 2022 skall Etapp 1A utanför Jungfrudansen 22 – 30 vara färdigställd. Då tas avstängningen bort och berörda parkeringar öppnas igen. Med start 19 december 2022 kommer etapp 1A, del2, framför Jungfrudansen 30 – 44 (rödmarkerad sträcka) att påbörjas och beräknas vara klar någon gång i februari.