Viktigt gällande värmesystemet!

Med anledning av att många har hört av sig angående kalla element så vill vi i styrelsen informera om vad vi har gjort och gör gällande värmesystemet. Under sommaren och hösten bytte vi undercentral (fjärrvärmecentral) och styrventiler. I samband med bytet monterades nya termostater på samtliga element (radiatorer). Under hösten har elementen luftats och vi har genomfört injustering av värmesystemet. Vi har även bytt en trasig styrventil i själva fjärrvärmecentralen.

Under den senaste månaden är det flera som ändå upplever fortsatt problem med att få upp temperaturen i sina lägenheter, framför allt de som bor på de två översta våningarna i samtliga hus. Arbetet med att säkerställa en någorlunda likvärdig inomhustemperatur i alla lägenheter fortgår.

Det är kallare än förut: De som tidigare har haft en innetemperatur på, låt säga 23 grader, kan uppleva att det har blivit kallare i lägenheten. Föreningen har under många år haft en obalans i värmesystemet, som varit svår att hantera. Obalansen beror på att styrventilerna, som suttit sedan husen byggdes 1972, inte har kunnat vridas på. Det har gjort att värmen har fördelats olika mellan husen och mellan våningsplanen. Värmen har varit som högst i hus 3, (Jd38 – 44), lägre i hus 2, (Jd 46 – 50) och som lägst i hus 1, (Jd 52 – 58).  Det har varit varmare i lägenheter längre ner i husen och svalare i lägenheter högre upp. Målsättningen med genomfört underhåll av värmesystemet är att få en jämnare fördelning av värmen mellan husen och lägenheterna.

Måste vi snåla in på värmen: Styrelsen har uppfattat att flera tror att vi håller på med någon form av besparingsåtgärd genom att avsiktligen snåla med värmen, vilket är en missuppfattning. Styrelsen arbetar för att alla lägenheter ska få en likvärdig inomhustemperatur på ca 21 grader.

Elementet blir kallt när jag vrider ner termostaten: När termostaten är inställd på max (7) ska det ge en temperatur på 21 grader. Den som vill sänka temperaturen vrider ner termostaten till önskat värde. Då stänger termostaten av värmen och elementet blir kallare. När temperaturen i rummet anpassats till önskat värde kommer termostaten att aktiveras igen.

Jag har kalla element och behöver hjälp: Det är fortsatt viktigt att du kontaktar Fastighetsservice om du har kalla element eller upplever problem med värmen. Felanmälan kan göras dygnet runt via e-post: felanmalan@brfmoroten.se eller på telefonsvarare: 08-83 93 24. Kontrollmät gärna inomhustemperaturen innan du gör din anmälan. Målet är att temperaturen skall ligga runt 21 grader i mitten av rummet.

OBS! För att du ska få hjälp och/eller återkoppling så snabbt som möjligt från Fastighetsservice/ felanmälan behöver du lämna följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Lägenhetsnummer
  • Telefonnummer
  • Om möjligt – uppmätt inomhustemperatur

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Brf Moroten 1 – 3