Information från styrelsen mars 2023

Motioner till kommande föreningsstämma

Våren närmar sig och styrelsen har påbörjat planeringen av årets föreningsstämma. Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Dags att logga in på SBC Hemma

Tillhör du en av de 181 medlemmar (av 250) som ännu inte loggat in på SBC:s nya kundportal SBC Hemma?