Information från styrelsen mars 2023

Motioner till kommande föreningsstämma

Våren närmar sig och styrelsen har påbörjat planeringen av årets föreningsstämma. Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Dags att logga in på SBC Hemma

Tillhör du en av de 181 medlemmar (av 250) som ännu inte loggat in på SBC:s nya kundportal SBC Hemma?  Du loggar in säkert med BankID på https://hemma.sbc.se/kundportal/login. I SBC Hemma hittar du dina Avier, Senaste nyheter och information om Nya funktioner. På aviseringssidan kan du välja om du vill ha dina avier via e-post, e-faktura, autogiro, Kivra eller till din postadress.

I menyn till vänster hittar du information om din lägenhet och i Dokumenthanteraren hittar du information som du som medlem har tillgång till.

Om du har frågor och funderingar avseende SBC Hemma är du välkommen att kontakta SBC Kundtjänst, www.sbc.se/kontakt/.

Information om elprisstödet

Hushåll som förbrukat el under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 har rätt till elprisstöd för sin förbrukning under den perioden. För bostadsrättshavare med eget elnätsavtal betalas stödet ut direkt till hushållet. I vår förening har vi ett gemensamt elavtal vilket innebär att det är föreningen som får ta del av stödet.  Enligt förslaget – som först ska godkännas av EU-kommissionen – kan ansökan om stöd göras till Skatteverket tidigast den 30 maj 2023 och senast den 25 september 2023. Styrelsen har beslutat att återbetalning av elprisstödet kommer utgå från samma principer som ligger till grund för debiteringen av el dvs IMD – individuell mätning och debitering av el. Återbetalningen kommer troligen ske i form av reducering av månadsavgiften. När detta kommer att ske går inte att säga i dagsläget.

Rensning i våra cykelrum

Under våren kommer en cykelrensning att genomföras i samtliga cykelrum. Ett utmärkt tillfälle att bli av med gamla oanvända cyklar och få ordning och utrymme för de cyklar som faktiskt används. Rensningen kommer att ske måndag 1 maj. Information om hur cykelrensningen går till kommer att delas ut separat till samtliga lägenheter.

Nytt städavtal

Föreningen har tecknat avtal med Städ Diamanten, www.staddiamanten.se, för städning av våra gemensamma utrymmen som trappor, tvättstugor mm.

Välkommen på medlemsträff ????

Det kom en medlem på träffen den 27 februari. Nästa medlemsträff är måndag den 27 mars kl. 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52, ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 3 april.