Välkommen på årsstämma 8 juni 2023

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma torsdag den 8 juni 2023, kl 18.00. Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Mer information och officiell kallelse kommer efter nästa styrelsemöte 8 maj.

Information från styrelsen april 2023

Föreningsstämma 2023

Föreningsstämman kommer att ske i slutet av maj alternativt i början av juni. Datum är inte fastställt ännu. Styrelsen återkommer med mer information när datum är bestämt.

Trädgårdsgruppen pausas tills sopsugen är klar

I höstas fick medlemmar möjlighet att anmäla intresse till föreningens trädgårdgrupp. Tanken var att gruppen skulle starta nu under våren.