Information från styrelsen juni 2023

Föreningsstämman 8 juni 2023

Det var 27 röstberättigade medlemmar och två fullmakter som deltog på årsstämman. Styrelsen är bekymrad över det låga deltagarantalet. Vi behöver din hjälp! Tipsa oss gärna via styrelse@brfmoroten.se – Vad behöver vi göra för att få dig att delta på nästa års föreningsstämma?

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Eftersom föreningens räntekostnader har ökat mer än budgeterat har styrelsen beslutat att höja avgiften med 4 % från 1 oktober 2023.