Information från styrelsen juni 2023

Föreningsstämman 8 juni 2023

Det var 27 röstberättigade medlemmar och två fullmakter som deltog på årsstämman. Styrelsen är bekymrad över det låga deltagarantalet. Vi behöver din hjälp! Tipsa oss gärna via styrelse@brfmoroten.se – Vad behöver vi göra för att få dig att delta på nästa års föreningsstämma?

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Eftersom föreningens räntekostnader har ökat mer än budgeterat har styrelsen beslutat att höja avgiften med 4 % från 1 oktober 2023.

Information från styrelsen via e-post

Om du vill få information från styrelsen via e-post kan du registrera din e-postadress i SBC Hemma. Välj inställning/kontaktuppgifter och registrera din e-postadress.

Inga nya utemöbler

Styrelsen har undersökt om det finns intresse hos föreningens medlemmar att investera i nya utemöbler. Då intresset visade sig vara svagt har styrelsen beslutat att inte köpa nya utemöbler.

Tips – stäng av golvvärmen och värmen för att spara el

Du som har golvvärme, tänk på att det drar mycket energi. Ett tips är att stänga av både golvvärmen och elementen helt under sommaren.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 4 september.

Styrelsen önskar dig en härlig sommar!