Information från styrelsen september 2023

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Den på årsstämman kommunicerade höjningen av medlemsavgiften med 4% kommer att träda i kraft nu på kommande medlemsavi för oktober månad. Höjningen beror på ökade räntekostnader. Styrelsen ser i nuläget inget behov av ytterligare höjningar.

Återbetalning av elprisstöd

Hushåll som förbrukat el under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 har rätt till elprisstöd för sin förbrukning under den perioden.