Information från styrelsen september 2023

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Den på årsstämman kommunicerade höjningen av medlemsavgiften med 4% kommer att träda i kraft nu på kommande medlemsavi för oktober månad. Höjningen beror på ökade räntekostnader. Styrelsen ser i nuläget inget behov av ytterligare höjningar.

Återbetalning av elprisstöd

Hushåll som förbrukat el under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 har rätt till elprisstöd för sin förbrukning under den perioden. Styrelsen har beslutat att återbetalning av elprisstödet sker utifrån samma principer som ligger till grund för debiteringen av el dvs IMD – individuell mätning och debitering av el. Återbetalningen sker i form av reducering av månadsavgiften på avin för oktober.

Saker och böcker för återbruk lämnas på återvinningscentraler

Bänkarna i våra entréer är till för att sitta på. Trapphus och entréer ska vara fria från saker, böcker och dörrmattor då de utgör en ökad brandrisk och försvårar städningen. Saker för återbruk får du lämna till återvinning. För mer information om återvinningscentraler se www.stockholmvattenochavfall.se/avc.  

Välkommen på höstens första medlemsträff

Höstens första medlemsträff är måndag den 25 september kl. 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52, ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor eller framföra synpunkter. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 2 oktober.